Sonografie - MUDr. Arnošt Škrabal

[Pouze v ordinačních hodinách] 771 175 290

Sonografie

Sonografická (ultrazvuková) vyšetření tvoří nedílnou součást ortopedického vyšetření. V naší ambulanci používáme pro diagnostiku UZ přístroj fy Fukuda Denshi UF4000 s lineární multifrekvenční sondou, pro archivaci pak používáme termoprinter Mitshubishi.

Ultrazvukem je akustické vlnění o frekvencích řádově MHz, které je do tkání ultravukovou sondou vysíláno a následně detekován a zpracován odražený signál. Různé tkáně mají různou schopnost ultrazvukové vlnění pohlcovat či odrážet, a na základě těchto vlastností (echogenity) tkání je pak počítačem rekonstruovaný dvourozměrný obraz.

Ultrazvukové vyšetření významnou měrou zpřesňuje diagnostiku, umožňuje cílené punkce tekutinových kolekcí a usnadňuje diferenciální diagnostiku měkkotkáňových afekcí. Zvláštní postavení má sonografie při screeningu VDK u kojenců.

Ultrazvuková vyšetření jsou hrazena všemi pojišťovnami.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Sonografie
Traumatologie
Ortopedie
Operační zákroky